Thursday, 23 March 2023

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.1 สะเทือนเชียงใหม่ ยังไม่พบความเสียหาย

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.1 ที่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ มีแรงสะเทือนในเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน แต่ว่ายังไม่มีรายงาน

ไม่พบความเสียหาย

ความย่ำแย่ใด ๆ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

แถลงการณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนตุลาคม 2565 ว่า เมื่อเวลาประมาณ 4.36 น. ที่ผ่านมา เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่รอบ ๆ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ละติจูด 18.790 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.106 องศาตะวันออก ขนาด 4.1 ความลึก 2 กม.

เบื้องต้น กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวฯ ระบุว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้ได้รับแจ้งความรู้สึกสั่นไหวได้ในพื้นที่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ริม และ อำเภอสันทราย รวมถึง อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้ง

อย่างไรก็ตามถึงในเวลานี้ยังไม่มีรายงานความเสียหาย

ในเวลาที่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธถาวร สั่งให้ทุกอำเภอรีบตรวจสอบและรายงานความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น